Co musisz wiedzieć o zaniku kości?

Katarzyna Gliwa
Autor: Katarzyna Gliwa
25.11.2019

Oczywiście luki w uzębieniu negatywnie wpływają na estetykę uśmiechu. Jednak najpoważniejsze zagrożenie jest niedostrzegalne dla oka. Okazuje się, że nawet pojedynczy brak zęba może spowodować zanik kości, co ma poważne konsekwencje funkcjonalne. Na szczęście współczesna stomatologia wypracowała metody, które pozwalają rozwiązać ten problem.

Stomatologia Gliwa - postanowienia na Nowy Rok

Zanik kości

Zęby w jamie ustnej naturalnie obciążają kość. Kiedy jednak pojawia się nawet pojedyncza luka, ta naturalna sytuacja zostaje zachwiana. Jeżeli brak nie zostanie uzupełniony, a tym samym kość nie zostanie w żaden sposób obciążona, następuje proces zaniku kości. Konieczność jej odbudowy może pojawić się, kiedy Pacjent zdecyduje się na rekonstrukcję uzębienia, ponieważ do wszczepienia implantów potrzebna jest odpowiednia ilość tkanki kostnej. W konsekwencji cały proces leczenia stomatologicznego będzie nie tylko dłuższy, ale również droższy. Ponadto zanik kości ma także negatywny wpływ na estetykę twarzy. Proces ten prowadzi do pojawienia się większej ilości głębokich zmarszczek. Dodatkowo twarz traci swój naturalny kształt. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej zapobiec procesowi zaniku kości.

 

Odbudowa kości

Część Pacjentów dopiero po wielu latach decyduje się na zrekonstruowanie uzębienia na implantach. Może to być już sytuacja, kiedy ilość tkanki kostnej jest niewystarczająca, dlatego też przed podjęciem leczenia implantologicznego, konieczne staje się przeprowadzenie zabiegu odbudowy kości. Do jej zrekonstruowania stosuje się dwie metody: podniesienie dna zatoki szczękowej albo sterowaną regenerację kości. W pierwszej z nich można wyróżnić dwie techniki. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na dostaniu się do zatoki szczękowej w sposób, który nie narusza błony śluzowej. Pomiędzy błonę zatoki a dno zatoki lekarz wprowadza materiał kościozastępczy, który w przyszłości będzie pełnił funkcję kości i utrzymywał implanty. Zabieg ten jest całkowicie bezbolesny. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu nowoczesnych form znieczulenia. Tego rodzaju zabiegi wykonujemy w sytuacji znacznego ubytku kości.

Druga technika zwana jest zamkniętą. Wykorzystujemy ją w sytuacji, kiedy u Pacjenta nie zdiagnozowano znacznego ubytku kości. Jest to metoda mniej inwazyjna, ponieważ polega na wywierceniu otworu w miejscu, gdzie będzie wszczepiany implant. Następnie lekarz wykorzystuje specjalne narzędzia, które pozwalają na podniesienie dna zatoki. W tym wypadku również pusta przestrzeń wypełniana jest przez materiał biokompatybilny. Zastępuje on kość, a jego zastosowanie jest całkowicie bezpieczne.

Nieco inaczej prezentuje się sterowana regeneracja kości. Aby zrekonstruować kość, wykorzystuje się kość własną lub materiał kościozastępczy, który również wykorzystywany jest podczas zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej. Materiał ten jest bardzo podobny do naturalnych tkanek ludzkich, co sprawia, że leczenie jest niezwykle skuteczne oraz wpływa na przyspieszenie procesu gojenia. Umożliwia on wszczepienie implantu. Podczas leczenia wykorzystuje się również specjalną błonę regeneracyjną, która znacząco przyspiesza proces gojenia. Podkreślić należy, że wszystkie zabiegi wykonywane są w znieczuleniu, przez co leczenie jest niezwykle komfortowe dla Pacjentów i całkowicie bezpieczne.

Bardzo ważnym momentem jest przeprowadzenie niezwykle dokładnej diagnostyki. Dzięki niej lekarz może stwierdzić, czy jest możliwe jednoczesne przeprowadzenie zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej wraz ze wszczepieniem implantów, ponieważ czasami jest to niemożliwe. W takich przypadkach zabieg implantacji wykonuje się po około 6-12 miesiącach, kiedy proces gojenia po zabiegu sterowanej regeneracji kości lub podniesieniu dna zatoki szczękowej zostaje zakończony. Warto również dodać, że Pacjent po zabiegu musi unikać wysiłku fizycznego.

 

Jak zapobiegać zanikowi kości?

Przede wszystkim nigdy nie należy lekceważyć jakichkolwiek braków w uzębieniu. Nawet pojedynczy brak może prowadzić do stopniowego zaniku kości. Rozwiązaniem w tym wypadku jest poddanie się leczeniu implantologicznemu. Pozwala ono na wszczepienie w miejsce po korzeniu zęba małej tytanowej śruby, do której mocuje się specjalny łącznik, a następnie odbudowę protetyczną: koronę (pojedyncza luka zębowa), most (większe braki zębowe) lub protezę zębową (bezzębie). Pozwala to na przywrócenie stanu w jamie ustnej do tego, jaki miał miejsce przed pojawieniem się problemu. W przypadku całkowitej utraty zębów zaleca się zamocowanie protezy zębowej na implantach. To właśnie one dają najlepsze efekty utrzymania , a przy tym zapobiegają zanikowi kości.

 

Co możesz zrobić?

Pojawiły się braki w uzębieniu? A może stosowana przez Ciebie ruchoma proteza doprowadziła do poważnego zaniku kości? Udaj się ze swoim problem do wykwalifikowanego lekarza, który zaproponuje najlepsze metody leczenia. Aby umówić się na bezpłatną konsultację, zadzwoń pod nr tel.: +48 604 990 815 lub wypełnij formularz.