fbpx

Efekty leczenia Przed i Po

Pani Natalia

 

Pani Natalia nie była zadowolona z charakterystycznej przerwy między górnymi siekaczami, zauważyła również, że rozmiar dwójek jest dużo mniejszy niż w przypadku pozostałych zębów. Postanowiliśmy przeprowadzić leczenie ortodontyczne, które zbliżyło do siebie wspomniane siekacze oraz przywróciło im naturalny kształt. Rezultat stanowi uzyskanie harmonijnego uśmiechu, przynoszącego Pacjentce wiele radości.

przed
po
14 metamorfoza Natalia po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
14 metamorfoza Natalia przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Elżbieta

 

Pani Elżbieta już od 15 lat użytkuje wykonane w naszym gabinecie licówki (na przednim odcinku szczęki), które przez ten czas nie straciły swojej pierwotnej estetyki. Pacjentka borykała się jednak z ubytkami w uzębieniu i uznała, że przyszła pora na ich uzupełnienie. Luki odbudowaliśmy za pomocą nowego mostu cyrkonowo-porcelanowego, osadzonego na lewej stronie łuku zębowego. Praca protetyczna idealnie wkomponowała się w pozostałe zęby stałe, dając Pacjentce estetyczny uśmiech.

 

przed
po
Pani Elzbieta Po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Elzbieta przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Aneta

 

Dwa lata temu Pani Aneta podjęła się leczenia protetycznego, którego celem była odbudowa braku górnych zębów przy pomocy koron i mostów. Teraz jednak Pacjentka chciała zamknąć przerwy pomiędzy dolnym uzębieniem, gdyż pogarszały estetykę uśmiechu oraz powodowały wzmożone gromadzenie się osadów w trudno dostępnych przestrzeniach. Rozwiązanie problemu stanowiło użycie licówek porcelanowych na przednim odcinku, dopasowanych kolorystycznie do pozostałych prac i wyróżniających się naturalnym wyglądem.

przed
po
12 metamorfoza Katarzyna po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
12 metamorfoza Katarzyna przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Katarzyna

 

Pani Katarzyna miała dość licznych braków w uzębieniu oraz wyróżniającej się przerwy między górnymi jedynkami. Aby osiągnąć zadowalający Pacjentkę efekt, postanowiliśmy kanałowo wyleczyć pozostałe zęby w szczęce oraz umieścić w nich wkłady kulkowe, zapewniające odpowiednią stabilność całkowitej protezy górnej. Dzięki temu komfort życia oraz estetyka uśmiechu Pani Katarzyny znacznie się poprawiły.

przed
po
11 metamorfoza Katarzyna po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
11 metamorfoza Katarzyna przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Marta

 

Pani Marta miała problem z bezzębiem w szczęce oraz kilkoma zębami stałymi w żuchwie, które chciała usunąć. Ze względu na wiek Pacjentki odstąpiliśmy od ekstrakcji pozostałego uzębienia w dolnym łuku – ubytki uzupełniliśmy za pomocą koron i częściowej protezy zatrzaskowej, dzięki czemu nie widać klamer. Zęby przednie z kolei odbudowaliśmy kompozytami, diametralnie odmieniając wygląd uśmiechu.

przed
po
10 metamorfoza Iwona po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
10 metamorfoza Iwona przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Iwona

 

Przez nieszczęśliwy wypadek Pani Iwona utraciła dolną prawą jedynkę. Po rozważeniu zaproponowanych przez nas możliwości Pacjentka podjęła decyzję o osadzeniu na oszlifowanych zębach sąsiadujących cyrkonowo-porcelanowego mostu, dobrze naśladującego tkanki naturalnego uzębienia. Rezultat widać jak na dłoni, a Pani Iwona znów cieszy się funkcjonalnym uśmiechem.

przed
po
9 metamorfoza Iwona po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
9 metamorfoza Iwona przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Sylwia

 

Problem Pani Sylwii stanowiły przebarwione górne jedynki. Lewa została wcześniej odbudowana za pomocą korony protetycznej, a prawa była martwa przez leczenie kanałowe, dlatego też nabrała innego koloru. Postanowiliśmy wykorzystać proste rozwiązanie, czyli cyrkonowo-porcelanowe korony, które kształtem dopasowaliśmy do struktury pozostałych zębów. Wygląd uśmiechu Pacjentki zauważalnie się poprawił, dzięki czemu odzyskała ona dobre samopoczucie psychiczne.

przed
po
8 metamorfoza Sylwia po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
8 metamorfoza Sylwia przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Karolina

 

Wygląd uśmiechu Pani Karoliny był pogorszony przez kłopotliwe przerwy między zębami, a ich starcie wywoływało nadwrażliwość. Po konsultacji i kompleksowej diagnostyce przeprowadziliśmy odbudowę wszystkich zębów licówkami porcelanowymi, jednocześnie uzupełniając ubytek uzębienia mostem porcelanowym na cyrkonowej podbudowie. Braki w żuchwie z kolei wyeliminujemy za pomocą pracy protetycznej na implantach, którą Pacjentka niebawem otrzyma.

przed
po
7 metamorfoza Dawid po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
7 metamorfoza Dawid przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Dawid

 

Pan Dawid użytkował częściową protezę górną, jednakże nie spełniała ona jego wymagań. Po konsultacji razem z Pacjentem uznaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będzie użycie porcelanowego mostu okrężnego na metalowej podbudowie. Poprawiliśmy tym sposobem symetrię górnego łuku w stosunku do dolnego, a stałe uzupełnienie, którego nie trzeba wyjmować, gwarantuje Panu Dawidowi wcześniej nieznany komfort.

przed
po
6 metamorfoza Dawid po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
6 metamorfoza Dawid przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Sławomir

 

Pan Sławomir już kilkukrotnie podchodził do kompleksowego leczenia, które koniec końców nie dochodziło do skutku. Dlatego też postanowił przeprowadzić je w Stomatologia Gliwa – po konsultacji i wykonaniu dokładnej diagnostyki wraz z Pacjentem podjęliśmy decyzję o zastosowaniu kompozytowych licówek. Dobrze komponują się one z protezami szkieletowymi, a widoczne na zdjęciu klamry mocujące są niewidoczne podczas uśmiechu.

przed
po
5 metamorfoza Slawomir po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
5 metamorfoza Slawomir przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Wojciech

 

Pan Wojciech borykał się z bezzębiem szczęki, w żuchwie zaś pozostały mu tylko pojedyncze przednie zęby. Pacjent oczekiwał ekonomicznego i skutecznego rozwiązania, dlatego postanowiliśmy zastosować całkowitą górną protezę szkieletową oraz częściową protezę szkieletową dolną, ustabilizowaną dzięki klamrom mocowanym do stałych trójek. Rezultat pozytywnie zaskoczył Pana Wojciecha, który teraz ciszy się pięknym uśmiechem!

przed
po
4 metamorfoza Robert po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
4 metamorfoza Robert przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Władysław

 

Odbudowaliśmy brakujące uzębienie w szczęce i bocznych partiach żuchwy Pana Władysława, pozostała jednak kwestia nieestetycznych zębów w przedniej części dolnego łuku. Pacjent oczekiwał szybkich i skutecznych efektów, dlatego wybrał zastosowanie licówek porcelanowych. Tym sposobem wygląd jego uśmiechu znacznie się poprawił, na co wpływ miało również zamknięcie przerw pomiędzy zębami.

przed
po
3 metamorfoza Marian po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
3 metamorfoza Marian przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Adam

 

Pan Adam zmagał się z licznymi brakami w uzębieniu, a jego planem było usunięcie wszystkich pozostałych zębów i zastosowanie protezy osadzonej na implantach. Ponieważ część z zębów naturalnych dobrze rokowała, zasugerowaliśmy Pacjentowi ich wykorzystanie – posłużyły więc jako filary do zamocowania mostów oraz koron metalowo-porcelanowych w szczęce, posiłkując się dodatkowo wszczepieniem wspomnianych implantów. Aby odbudować ubytki w żuchwie, wraz z Panem Adamem podjęliśmy decyzję o użyciu protezy szkieletowej z klamrami lanymi, będącej ekonomicznym rozwiązaniem. Dzisiaj Pacjent dysponuje pięknym uśmiechem, który może pokazywać innym bez uczucia wstydu.

przed
po
2 metamorfoza Marekj po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
2 metamorfoza Marekj przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Andrzej

 

Uzębienie Pana Andrzeja było starte i borykało się z licznymi ubytkami, dodatkowy problem stanowiła wada zgryzu. Podczas konsultacji zapoznaliśmy się z potrzebami Pacjenta, a na podstawie kompleksowej diagnostyki dobraliśmy odpowiednie rozwiązanie. Były nim mosty metalowo-porcelanowe w dolnym i górnym łuku zębowym oraz bezpośrednia odbudowa kompozytowa zębów w przednim odcinku.

przed
po
1 metamorfoza Andrzej po 1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
1 metamorfoza Andrzej przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Marcelina z Mikołowa

 

Pani Marcelina miała przebarwioną prawą jedynkę, z powodu dawno przeprowadzonego leczenia kanałowego. Korona na lewej jedynce była już wysłużona i zupełnie odbiegała kolorystycznie od prawej. Problemy te obniżały estetykę jej uzębienia, a co za tym idzie, pogarszały komfort psychiczny pacjentki i zniechęcały do uśmiechania się.
Po zapoznaniu się z problemem Pacjentki podjęliśmy decyzję o odbudowaniu obu jedynek przy pomocy nowych koron. Nie tylko kolorem, ale przede wszystkim kształtem wpłynęliśmy na ostateczny efekt pracy. Pani Marcelina była zachwycona!

przed
po
Pani Marcelina po1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Marcelina przed1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Zofia z Rybnika

 

Pani Zofia nie była zadowolona z wyglądu siekaczy górnego łuku zębowego. Po przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki oraz zapoznaniu się z oczekiwaniami Pacjentki podjęliśmy decyzję o estetycznej odbudowie wspomnianych siekaczy za pomocą wysokiej jakości materiału kompozytowego Enamel. Oprócz tego delikatnie skorygowaliśmy ich kształt, co zmaksymalizowało efekt. Pani Zofia dysponuje teraz pięknym uśmiechem, którym codziennie przynosi radość sobie i innym.!

przed
po
Projekt bez tytulu 2021 11 19T120221.923 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Projekt bez tytulu 2021 11 19T120204.096 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Wojciech z Wodzisława Śląskiego

 

Wojtek zgłosił się do naszego gabinetu, gdyż jego górne jedynki ucierpiały podczas nieszczęśliwego wypadku. Po konsultacji z Pacjentem i dokładnym zapoznaniu się z jego oczekiwaniami podjęliśmy decyzję o odbudowie ubytków przy pomocy wysokiej jakości materiału światłoutwardzalnego Enamel. Dzięki temu przywrócona została estetyka uśmiechu Wojtka, który może swobodnie się uśmiechać.

przed
po
2b Easy Resize.com Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
2 1 Easy Resize.com Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Paulina z Jastrzębia-Zdroju

 

W przypadku pani Pauliny konieczne okazało się usunięcie lewej górnej dwójki. W celu jej odbudowy podjęliśmy decyzję o wszczepieniu implantu przejmującego funkcję utraconych korzeni oraz natychmiastowym obciążeniu go tymczasową rekonstrukcją. Pozwala ona Pacjentce normalnie funkcjonować podczas okresu gojenia i odznacza się, jak widać, znakomitą funkcjonalnością świetnie wizualizującą ostateczne efekty leczenia. Pani Paulina obecnie oczekuje na zakończenie procesu gojenia, lecz za kilka miesięcy tymczasowa praca protetyczna zostanie wymieniona na stałą.

przed
po
Pani Paulina po 1 brak Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Paulina przed 1 brak Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Weronika z Knurowa

 

Pani Weronika zgłosiła się do naszego gabinetu w celu przeprowadzenia standardowego leczenia zachowawczego, jednakże podczas usuwania zainfekowanych tkanek została odsłonięta miazga, co wynikło z intensywnych zmian próchnicowych. Aby Pacjentka mogła swobodnie funkcjonować, zabezpieczyliśmy uszkodzony ząb przy pomocy tymczasowej odbudowy. Następnie przeprowadziliśmy leczenie kanałowe przy użyciu mikroskopu, które pozwoliło oczyścić oraz ukształtować kanały zębowe, a także wypełnić je gutaperką (specjalnym materiałem na bazie naturalnej żywicy). Proces rekonstrukcji zęba nadal trwa, w tej chwili został on odbudowany za pośrednictwem włókna szklanego, zaś zwieńczeniem całego procesu będzie zamocowanie ostatecznej pracy protetycznej.

przed
po
Pani Weronik kanalowe Po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Weronik kanalowe Przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pan Mikołaj z Radlina

 

Wyznajemy zasadę, że każda wizyta w naszym gabinecie służy rozwiązaniu problemu Pacjenta, ale powinna także odpowiednio go edukować. Doskonałym przykładem jest Pan Mikołaj, który po instruktażu przeprowadzonym przez naszą ekspertkę zaczął stosować poprawną technikę szczotkowania zębów. Od tamtego spotkania minął ponad rok, a różnica w wyglądzie jego uzębienia natychmiast rzuca się w oczy. Jako dopełnienie starań Pana Mikołaja przeprowadziliśmy gabinetową higienizację w postaci czyszczenia i polerowania zębów, które pozwoliło na usunięcie szkodliwych osadów z jamy ustnej. Teraz nasz Pacjent cieszy się zdrowym i estetycznym uśmiechem!

przed
po
Pan Mikolaj higiena Po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pan Mikolaj higiena Przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Eliza z Katowic

 

Pani Eliza od około 10 lat użytkowała protezę ruchomą, którą nie zapewniała jej odpowiedniej funkcjonalności oraz pogarszała wygląd uśmiechu. Ponieważ nie utrzymywała się na miejscu, Pacjentka miała trudności z komfortowym spożywaniem posiłków. Podczas konsultacji z Pacjentką podjęliśmy decyzję o stałej odbudowie odznaczającej się znacznie większą estetyką i stabilnością. Dzięki temu Pani Eliza dysponuje wymarzonym uśmiechem oraz swobodnie czerpie radość z jedzenia!

przed
po
Pani Eliza z Kato proteza po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Eliza z Kato proteza przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Zuzanna z Jejkowic

 

Pani Zuzanna wiele lat temu przeszła leczenie kanałowe, a niedawno zgłosiła się do naszej kliniki z kolejnym zębem wymagającym tego ważnego zabiegu. Na zdjęciach gołym okiem można zauważyć różnicę efektów wynikających z tradycyjnej metody przeprowadzania „kanałówki” oraz nowoczesnego zastosowania mikroskopów stomatologicznych – kanały zostały dokładnie wypełnione przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego kształtu.

przed
po
Pani Zuzanna Po kanalowe Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Zuzanna Przed kanalowe Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Aleksandra z Rybnika

 

Pacjenta zgłosiła się z uszkodzonymi brzegami górnych jedynek oraz mocno wychyloną lewą jedynką. Zęby nachodziły na siebie i Pani Aleksandra obawiała się, że tylko leczenie ortodontyczne jest w stanie rozwiązać ten problem. Niedoskonałości skorygowaliśmy jednak w za pomocą kompozytu, dzięki czemu Pacjentka jeszcze tego samego dnia uzyskała pożądane rezultaty. Odbudowano brakujące fragmenty brzegów zębów i skorygowano dysproporcje w ułożeniu jedynek względem siebie przy użyciu materiału kompozytowego.

przed
po
Pani Anna PO Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Anna Przed Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
 

 


 

Pani Weronika z Wodzisławia Śląskiego

Problemem Pani Weroniki były uszkodzone brzegi górnych jedynek. Ich nieregularna linia zaburzała estetykę uśmiechu. Zdecydowaliśmy się na odbudowę zębów za pomocą materiału kompozytowego. Nie tylko wyrównaliśmy dolny brzeg, ale także wydłużyliśmy korony i nadaliśmy im estetyczny kształt.

 

 

przed
po
Pani Julia PO Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Julia PRZED Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

 

Pan Wiktor ze Szczerbic

Powierzchnie wszystkich zębów Pana Wiktora były starte. W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy podniesienie zgryzu, aby zapomnieć dalszemu ścieraniu się koron. Następnie zastosowaliśmy kompozyt do odbudowania utraconych tkanek i estetycznego ukształtowania zębów. Jest to praca tymczasowa, dzięki której Pan Wiktor może ocenić, czy taki wygląd zębów mu odpowiada. W przyszłości praca może być wymieniona na licówki porcelanowe.

 

 

przed
po
Pan Krzysztof PO Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pan Krzysztof PREZD Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

 

Pani Alina z Jejkowic

Pani Alina zgłosiła się do nas ze startymi brzegami dolnych siekaczy. To nie tylko zaburzało estetykę uzębienia, ale także było powodem nadwrażliwości na temperaturę. Odbudowaliśmy korony wszystkich zębów w łuku dolnym. Kolejnym etapem leczenia będzie korekta zębów górnych.

 

 

przed
po
Pani Ewa PO Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Ewa PRZED Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

 

Pani Sara z Żor

Pani Sara zgłosiła się do nas ze startymi górnymi siekaczami, chciała także rozjaśnić barwę swoich zębów. Wykonaliśmy więc wybielanie, a następnie odbudowaliśmy jedynki materiałem kompozytowym, którego barwę dobraliśmy do nowego, jaśniejszego koloru zębów.

 

 

przed
po
Pani Sandra PO Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Pani Sandra PRZED Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

 

Pan Marian z Rybnika

Pan Marian zgłosił się do nas celem usunięcia zęba zatrzymanego. Podczas badania okazało się, że Pacjent w ciągu ostatnich kilku lat nie wykonywał zabiegów higienizacyjnych w gabinecie stomatologicznym. W związku z tym zdecydowaliśmy się w pierwszej kolejności usunąć zalegający kamień nazębny i osady.

 

 

przed
po
S18 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
S3 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

 

Pani Klaudia z Żor

Pacjentka zgłosiła się do nas ze stłoczeniem zębów. Ponadto była niezadowolona z nieestetycznego wychylenia dwójki górnej lewej. Wykonaliśmy u Pani Klaudii leczenie ortodontyczne, które poprawiło estetykę jej uśmiechu.

 

 

przed
po
1po Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pan Krzysztof z Radlina

Przeszywający ból zęba był dla Pana Krzysztofa znakiem, że koniecznie należy udać się do profesjonalnego gabinetu stomatologicznego. Okazało się, że pod starym wypełnieniem w dolnej prawej siódemce rozwinęła się próchnica, którą skutecznie usunęliśmy. Następnie, aby uzyskać najlepsze efekty, odbudowaliśmy ząb za pomocą materiału kompozytowego. W ten sposób znacząco poprawiliśmy jakość życia Pana Krzysztofa!

 

 

przed
po
Po Krzysztof 2 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Krzysztof 2 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Elżbieta z Wodzisławia Śląskiego

Pani Elżbieta udała się do naszej kliniki stomatologicznej po tym, jak utraciła dolny boczny siekacz. Nieestetyczna i niefunkcjonalna luka zębowa sprawiała wiele problemów w codziennym funkcjonowaniu, dlatego głównym celem była rekonstrukcja zęba. Postanowiliśmy zamocować most adhezyjny z materiału kompozytowego, który pozwala na nieinwazyjne zamocowanie odbudowy protetycznej na uzębieniu sąsiadującym z luką. W ten sposób Pani Elżbieta w krótkim czasie wyszła z naszego gabinetu z pięknym i w pełni funkcjonalnym uśmiechem!

 

 

przed
po
Po Elżbieta 1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Elżbieta 1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Zofia z Rybnika

Pani Zofia zwróciła się do nas z problemem dużych przerw między zębami oraz zbyt krótkich zębów w dolnej szczęce, przez co estetyka uśmiechu była niezadowalająca. Skutecznym i szybkim rozwiązaniem w takim przypadku okazało się zamocowanie tymczasowych odbudów protetycznych, które przywróciły utracony blask uzębieniu. W ten sposób Pani Zofia zyskała pewność, że stała rekonstrukcja zębów w przyszłości przyniesie efekty, o jakich zawsze marzyła.

 

 

przed
po
Po Zofia 3 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Zofia 3 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Iza z Rybnika

Pani Iza zgłosiła się do naszego gabinetu stomatologicznego, ponieważ nie była zadowolona z estetyki swojego uśmiechu. W celu uzyskania najlepszych efektów wykorzystany został materiał kompozytowy do odbudowy górnych przednich zębów. Ponadto wykonana została korekta jedynki, aby poprawić wygląd uśmiechu. Dzięki przeprowadzonemu leczeniu Pani Iza w krótkim czasie mogła cieszyć się pięknym uzębieniem.

 

 

przed
po
Po Iza 4 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Iza 4 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Barbara z Raciborza

Pani Barbara była niezadowolona z estetyki górnej protezy i funkcjonalności dolnej odbudowy protetycznej, dlatego zwróciła się po pomoc do naszego gabinetu stomatologicznego. Wszczepiono w żuchwę 4 implanty, do których następnie przytwierdzono lokatory, a także wykonano nowe odbudowy protetyczne. Przeprowadzenie kompleksowego leczenia pozwoliło uzyskać efekty, o jakich Pani Barbara zawsze marzyła.

 

 

przed
po
Po Barbara 5 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Barbara 5 1 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Żaneta z Jastrzębia-Zdroju

Wygląd uśmiechu Pani Żanety nie był zadowalający, ponieważ zęby uległy znacznemu starciu. Aby odmienić estetykę uzębienia, wykonane zostały niezwykle estetyczne odbudowy kompozytowe. Przeprowadzony zabieg pozwolił podczas jednej wizyty znacząco odmienić estetykę uśmiechu, dzięki czemu marzenie Pani Żanety w końcu się spełniło.

 

 

przed
po
Po Żaneta 6 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Żaneta 6 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Anna z Rybnika

Pani Anna borykała się z problem cofniętej górnej dwójki, jednak nie chciała w tym momencie podjąć leczenia ortodontycznego. Aby spełnić wszystkie oczekiwania, postanowiono więc odbudować ząb za pomocą materiału kompozytowego. W ten sposób uzyskaliśmy efekt, który w pełni zadowolił Panią Annę.

 

 

przed
po
Po Anna 7 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Anna 7 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia

Pani Monika z Wodzisławia Śląskiego

Górne siekacze Pani Moniki były starte i uszkodzone, dlatego konieczne było przeprowadzenie kompleksowego leczenia. Podczas jednego zabiegu zrekonstruowano uzębienie za pomocą materiału kompozytowego, co pozwoliło uzyskać w pełni zadowalające efekty. Pani Monika mogła wyjść z naszego gabinetu z pięknym i szerokim uśmiechem.

 

 

przed
po
Po Monika 8 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia
Przed Monika 8 Efekty leczenia Przed i Po Katarzyna Gliwa Stomatologia